ثبت نام در کارگاه

از علاقمندان به شرکت در کارگاه تولید ویدیوی آموزشی دعوت می شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

تولید حداقل یک عنوان آموزشی در پایان دوره به عنوان پروژه پایانی الزامی است.

 

[مهلت ثبت نام در کارگاه تمام شده است]